• BIST 100

  11172,80%0,15
 • DOLAR

  32,89% -0,44
 • EURO

  35,84% -0,26
 • GRAM ALTIN

  2532,24% -0,72
 • Ç. ALTIN

  4116,11% -0,70

255 STK'dan Müfredat Çalışması

.

EGITIM 10.05.2024 23:33:41 0
255 STK

2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredat Çalışması Askı Sürecine İlişkin Tespit, Öneri ve Değerlendirme Raporu
Türkiye’de eğitimi dert edinen ve eğitimin milli ve manevi değerlerle güçlü bir biçimde donatılması gerektiğini gaye edinen Uzman ve STK’lar olarak tespit, öneri ve değerlendirmelerimiz şu şekildedir: 
Müfredatın temel aldığı insan modeli, programların ortak ögesi olarak belirlenen değerlerin tüm programlar nezdinde esas alınması; değer modelinin programlar bazında değişiklik göstermekle birlikte bazı programlara başarılı bir şekilde yansıtılması; programların bütüncül bir yapıda ve beceri temelli ele alınmış olması olumlu gelişmelerdir. 
Ancak her çalışmada geliştirilebilir yönler olduğu gibi bu çalışmada da kullanılan dil ile muhtevanın milli ve manevi değerlere uygunluğu ile programın değerlerle güçlendirilmesi hususlarında; aşağıda belirtilen maddeler dikkate alınmalıdır: 
 

Kültürel değerlerimizi yansıtmalı

Müfredat dili, kadim irfan ve kültürel değerlerimizi yansıtmalı, değerlerimize aykırı ifadelerden kaçınılmalıdır. Program boyunca kullanılan kavramların, inanç açısından sorun teşkil etmemesine dikkat edilmelidir. Mesela programda kullanılan “yaratıcı/yaratıcılık” (Ör: Fen Bilimleri s.20, 45, 49, 52; Sosyal Bilgiler s 26, 56, 103; Hayat Bilgisi s. 33, 57; İnkılap Tarihi s. 15, 20; Okul öncesi, s. 22, 95) kelimesindeki yaratma kavramının gözden geçirilmesi ve geçtiği yerdeki anlamına bağlı olarak üretkenlik, keşfedicilik, özgün ve ilham verici, kolaylaştırıcı benzeri kavramlarla ifade edilmesi yerinde olacaktır. Bu örnekler diğer programlarda da artırılabilir. Din Kültürü programında bu kavramın hem Yaratıcıya hem de insana atfedilmesinin meydana getirdiği kafa karışıklığı DKAB programında (s.77) daha net görülebilir. 
Programda yer alan bazı ibareler ve görüşler, inanca aykırı düşmektedir. Sosyal Bilgiler programının “Bu görsellerden hangilerinin doğada kendiliğinden var olan varlıklar olduğunu belirlemeleri istenir.” (S. 20). Öğretme – öğrenme yaşantılarında geçen kendiliğinden var olma ibaresi, mevcudatın yaratıcı ile olan bağını keserek mevcudatı tesadüfe havale eden açıklamalardır. Bu boyutuyla bu ifade “insan eliyle üretilmemiş doğadaki varlıklar” veya benzeri ifadeler ile sunulabilir. 
Programda yer alan kimi ifadeler, kâinatta tesadüfiliği, kendiliğinden oluşumu veya doğa tarafından yaratılmış gibi bir algı oluşturmaktadır. Bu noktada özellikle Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilimleri derslerinde canlılarda görülen mükemmelliğin tesadüfen oluşamayacağı, bu mükemmelliğin bir sanatkârı olduğu nazara verilmelidir. Öğrencilerin sanatı gördüğü gibi sanatkârı da görmesi sağlanmalıdır. Her ne kadar evrim kavramı programda olmasa da Biyoloji ve Fen Bilimleri genel manada evrimci, seküler bakış açısıyla yazılmıştır. Bu dil yerine milli ve bilimsel dilin kullanılması anlam ve kazanım açısından daha doğru olacaktır.
 

Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı programa eklenmelidir

Okul öncesi müfredat programında Tarih şeridinde sıradan birçok olayı almışken, (önemli gün ve haftalar) Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı’nın kabulünü almamıştır. Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı programa eklenmelidir. Ayrıca tüm programda olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk çok fazla işlenmesine rağmen diğer devlet yöneticilerimiz yeterli oranda işlenmemiştir.
Programlarda konu alanına bağlı olarak verilen bazı öğrenme çıktıları, inanca aykırı düşmektedir. Felsefe dersi programında yer alan “Öğrencilerin Tanrı’nın varlığına ilişkin görüşlerle (teizm, deizm, panteizm, ateizm, pananteizm) Tanrı’nın varlığının kanıtlanması problemini anlamaları, ilgili düşünce ve argümanları değerlendirmeleri amaçlanır.” (S. 38. ) cümlesindeki "Tanrı’nın varlığının kanıtlanması problemi", Allah'ın varlığının kanıtlanmasının bir problem olarak işlenmesini akla getirmektedir. Zihinlere şüphe yerleştirecek olan bu ifadeler anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmelidir. Diğer yandan Allah'ın varlığını ispatlayan görüşler de programa konulmalıdır. Eğer konulmayacaksa ateizm gibi inançsızlığı ifade eden görüşler de programa alınmamalıdır. Felsefe programında Varlık Felsefesi açıklanırken (S. 20- 21) bahsedilen felsefi görüşlere Yaratılış görüşü de eklenmelidir.
Yine Felsefe programında Din Felsefesi öğrenme alanında Tanrı ibaresi sıklıkla kullanılmaktadır. Uygun yerlerde inancımıza uygun olarak Allah isminin de geçmesi gerekmektedir. 
Bazı programlarda, konunun gidişatına uygun olan ancak anahtar kavramlarda yer verilmeyen kelimeler eklenmelidir. Mesela Sosyal Bilgiler (s.73) SB6.3.2 a) İslam medeniyetinin insanlığın ortak mirasına katkılarını belirler.” Öğrenme çıktısına anahtar kavramlara “Hz. Muhammed” eklenebilir.
Aynı şekilde Temel Dini Bilgiler programında Hz. Peygamber ifadeleri yer almakta ancak isim olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) olarak zikredilmesi de sağlanmalıdır. 
 

Öğrencide aidiyet duygusu uyandırılmalı

Programlar bazında kültürümüze mal olmuş önemli şahsiyetlere önceki programlarda olduğu gibi bu programlarda da yer verilmiş olması (Ör. Hayat Bilgisi 2 s. 57 - Ali Kuşçu, Uluğ Bey, El-Cezeri, Jale İnan, Vecihi Hürkuş, Afet İnan, Engin Arık, Fuat Sezgin, Cahit Arf, Aziz Sancar, Halil İnalcık; Fen Bilimleri s. 203 – Aziz Sancar; Biyoloji s. 84 – Aziz Sancar; Coğrafya s.16; Tarih s. 34) önemli bir adımdır. Ancak bazı derslerde bilim insanlarının isim olarak zikredilmediği (Sosyal Bilgiler s. 39) veya tüm sınıf düzeylerinde yer almadığı görülmektedir. Öğrencilerin zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerinin dengeli bir şekilde desteklenmesi ve şahsiyet kazandırılması için tarihimizdeki büyük şahsiyetler ve hadiseler, öğrencide aidiyet duygusunu uyandıracak şekilde verilmelidir. Değerlerin yaşantıya aktarılabilmesi için maddi manevi kültürümüzün ve tarihimizdeki büyük şahsiyetlerin değer yaşantısına olumlu etkisinden mutlaka faydalanılmalıdır. Özellikle okul öncesi ve ilköğretimin ilk sınıflarına yayılacak şekilde örnek şahsiyetlerin hayatlarına, başarılarına ve kültürümüze yaptıkları katkılarına daha çok yer verilmelidir. Böylece “tarihi ve ecdadı ile iftihar eden nesil” yetiştirme gayesine ulaşmaya katkı sağlanmış olur. 


“İslam’ın Altın Çağı

Bu bağlamda, bilim ve teknolojik kalkınmanın sadece batıya ait olmadığı ifade edilerek milli kalkınmanın milli ve manevi değerlere bağlı olarak da gelişebileceği vurgulanmalıdır. Tarih boyunca İslam medeniyeti, bilime, sanata ve ahlaka önemli katkılar yapmıştır. Bu manayı teyit eden Tarih dersi programı, TAR.9.3.4. öğrenme çıktısına “İslam’ın Altın Çağı” kabul edilen dönem ile ilgili öğrenme çıktısı eklenebilir. 
Zenginleştirme ve Destekleme alt başlıklarında yer alan farklılıklara saygı ibarelerinde ne tür farklılıkların kabul edilebileceği hususunda sınırlar çizilmelidir.
Programların değerler ile ilişkilendirilmesi genel anlamda başarılı olmakla beraber bazı dersler bazında bu ilişkilendirmenin yetersiz kaldığı ve/veya geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Örnek olarak Sosyal Bilgiler programında S19 SB4.2 son paragrafta afet dönemi dayanışmayı açıklarken D16.2.4 “Ülkede yaşanan olağanüstü durumlarda (salgın, doğal afet vb.) yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katılır.” ile mutlaka ilişkilendirilmelidir. Yine aynı şekilde SB.5.2.4; SB.5.3.1; D19.3 (ülke varlıklarına sahip çıkmak), SB.5.4.2; D1.2; D1.4 (Adalet), D14.2 (Saygı), SB.5.5.1; D18.3 (Temizlik), D5.4 (Duyarlılık) ile ilişkilendirilebilir. Bu örnekler her program bazında detaylandırılabilir. Bazı derslerde sadece değere atıf varken bazı değerlerde değerin en uygun alt bileşenlerine atıfta bulunulmuştur. Doğru olanın ikinci yaklaşım olduğu söylenebilir. 
Sonuç genel anlamda ortak metinde ön plana çıkarılan milli ve manevi değerlerin diğer müfredat programlarında yeterli ve istendik şekilde işlenmediği görülmüş olup, bu değerlerin bütün müfredat programlarına işlenmesi gerekmektedir.


RAPORU HAZIRLAYANLAR:
Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu 
Prof. Dr. Halim Ulaş 
Prof. Dr. Selahattin Çelebi
Doç. Dr. Ahmet Kavlak 
Doç. Dr. Kasım Takım 
Dr. Mehmet Yaşar
Uzm. Adnan Kalkan 
Ali Erkan Kavaklı
DESTEKLEYEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Açık Kapı Çevre Eğitim ve Kültür Derneği
Adalet Platformu 
Adana Faslı Bahar Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Derneği 
Adana Genç Gönüllüler Derneği 
Adıyaman Kültür ve İlim Vakfı
Afyon İlim ve Araştırma Vakfı
Ağrı Kültür ve Eğitim Vakfı
Ahlat Nur İlim Eğitim ve Kültür Vakfı
AKÇED-Malatya Gucdüvani Ahlak Kültür ve Çevre Derneği 
Akdeniz Kültür ve Eğitim Vakfı
AKEV -Aydın Kültür Eğitim Vakfı 
Aksaray Somuncubaba Kültür ve Eğitim Vakfı 
Aksaray Uhuvvet Vakfı
AKULDER -Akdeniz Uluslararası Öğrenci Derneği
AKVA -Akdeniz Eğitim ve Kültür Vakfı
Alaca Hizmet Vakfı
Amasya Sultan Bayezid Kültür Vakfı
Anadolu Tevhid Vakfı
Anahtar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği 
ANÇED-Anadolu Çevre Eğitim Kültür Dayanışma Derneği 
Anesiad Malatya Şubesi
Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı
Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı
ANSED -Antalya İl Eğitim Gençlik Spor Kültür ve Dayanışma Derneği
ASDER -Adaleti Savunanlar Derneği Antalya Temsilciliği
ASDER-Adaleti Savunanlar Derneği 
ASSAM-Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
Atik Spor Kulübü
Bahar İlim Kültür ve Eğitim Vakfı
Bandırma 17 Eylül Kültür ve Eğitim Vakfı
Bartın Eğitim Vakfı
Battalgazi İmam Hatip Liseleri Mezunları Ve Sevenleri Derneği
Bayburt Hizmet ve Eğitim Vakfı
Beyan Eğitim Kültür İlim Vakfı
Bingöl İlim ve Kültür Vakfı
Birlik Haber-Sen Malatya Temsilciliği 
Birlik Vakfı
Birlik Vakfı Malatya Şubesi
Biruni Gençlik Merkezi ve Dayanışma Derneği
Bitlis Bediüzzaman Said Nursi Kültür ve Eğitim Vakfı
Boğaziçi Eğitim ve Kültür Derneği
Boğaziçi Vakfı
Bolu- Abant Eğitim Vakfı
Boluder
Burobirsen
Büyük Aile Platformu Adana
Celal Tetiker Şefkat Vakfı
Çağdaş Düşünce Araştırma Derneği 
Çankırı İlim Kültür Eğitim Vakfı
Çoruh Kültür Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Çöşnük Eğitim Derneği
Çukurova İlim Vakfı
Çukurova Öğretmenler Derneği 
Değişim Eğitim Kültür Derneği
Demirci Kültür ve Eğitim Vakfı
Dersaadet Kültür ve Eğitim Vakfı
Devabirsen
Diyanet-Sen Malatya Şubesi
Diyarbakır Aile Eğitim ve Kültür Derneği 
Dünya Çocuk Hakları Derneği 
Düzce Çınar Eğitim Vakfı
Eddai Vakfı- Eğitim Day. Düşünce Araş. İlim Vak.
Eğitim-Bir Sen Antalya Şubesi 
Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube
Eğitime Destek Platformu
Eksen Der Malatya 
Elazığ Hizmet Vakfı
Elbistan Kültür ve Eğitim Vakfı
Eldenele Derneği 
⁠Elmas Divit Derneği Malatya 
Emeklibirsen
Emir Sultan Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı
Enerji Bir-Sen Malatya Temsilciliği 
ENSAR Antalya Şubesi
Ensar Vakfı Malatya Şubesi
Erdemli Gençlik Derneği 
Erzincan Gündüzalp Kültür ve Eğitim Vakfı
Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı
Eskişehir Osman Gazi Kültür ve Eğitim Vakfı
Evrensel Hafızlar Derneği Malatya Şubesi
Ezan Platformu 
Fahri Kığılı Vakfı
Gazipaşa Çınar Derneği
Gedik Eğitim Derneği 
Gediz Eğitim ve Kültür Vakfı
Genç Osman Vakfı
Gençkuşak Spor Kulübü
Gereder
Giresun İlim Kültür ve Eğitim Vakfı
Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Habibi Neccar Kültür ve Eğitim Vakfı
Hakbirsen
Hakkâri Kültür ve Eğitim Vakfı
Hakkbirr 
Haliliye Kültür ve İlim Vakfı
Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı
Hanımın Çiftliği Eğitim Derneği
HASEV-Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı
Hasırcılar Kültür Derneği 
Hatunsuyu Eğitim Derneği
⁠Hayrat İnsani Yardım Derneği
⁠Hayrât Vakfı 
Hilaliye Eğitim Vakfı
Horata Eğitim Ve Kültür Derneği
Huzur Vakfı
Isparta Kültür ve Eğitim Vakfı
Isparta Mekke Eğitim Vakfı
 İdeal Eğitim Derneği 
İDEV
İHH Antalya Şubesi 
İHH Arama Kurtarma Dernegi
İhlasder 
İKEV-Kültür Eğitim Çevre ve Sağlık Vakfı
İlim- Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı
İlim Yayma Cemiyeti
İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şubesi
İlim Yayma Cemiyeti-Malatya Şubesi
İMH
İMH - İnsan ve Medeniyet hareketi Antalya Şubesi
İMH Demre
İmkander
İnanç Hürriyeti Derneği 
İnegöl Şura Vakfı 
İnsan Onuru Eğitim Derneği
İsdav-İstanbul Stratejik Düşünce Ve Araştırmalar Vakfı
İskenderun Kültür ve Eğitim Vakfı
İslam Birliği Vakfı
İslam Dayanışma Cemiyeti
İslam Medeniyeti Vakfı 
İslamköy H. Hüseyin Ergünal Kültür Eğitim Vakfı
İstanbul Düşünce Enstitüsü 
İYAK -İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği 
İyilik İnsan Hakları Derneği 
İZEV-İzmir Eğitim ve Hizmet Vakfı
Kafkas Halkları Derneği 
Kafkas İlim ve Eğitim Vakfı
Karabük Hizmet ve Eğitim Vakfı
KARDOSTDER -Kumluca Kardeşlik Ve Dostluk Derneği
Karesi Vakfı
Kastamonu Bedii Eğitim Kültür Vakfı
Kelkit Kültür Eğitim Vakfı
Kereb-i Gazi Kültür Eğitim Vakfı
Kıbrıs İlim Kültür ve Hizmet Vakfı
Kırıkhan Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı
Kırıkkale Fatih Vakfı
Kırıkkale İlim Marifet Ahlak Vakfı
Kırşehir Aşıkpaşa İlim ve Kültür Vakfı
Kocaeli Kültür ve Eğitim Vakfı
Kuranı Anlama Platformu
Kurtuluş Kuranda Cemiyeti
Kutup Yıldızı
Kültür Araştırma Dayanışma Eğitim Vakfı
Kültür Memur-Sen Malatya Temsilciliği
Kütahya Anadolu İlim ve Araştırma Vakfı
Limander
Malatya Bağımlılıkla  Sivil Mücadele Derneği
Malatya Dini ve Milli Hizmetler Vakfı
Malatya İHH İnsani Yardım Derneği
Malatya İlim ve İrfan Vakfı
Malatya İlim Yayma Cemiyeti, İnönü Üniversitesi Bilgef Öğrenci Topluluğu
Malatya Niyazi-i Mısri Kültür Vakfı
Malatya Öncü Spor Kulübü
Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği
Malatya Sıla Bilgi Kültür Dayanışma Derneği
Malatya Toplum Gönülleri Birliği 
MANAVGAT MANAD -Manavgat Aile Derneği 
Manisa Saruhan Bey İlim Kültür ve Eğitim Vakfı
Mardin Hidayet İlim ve Kültür Vakfı
Mazlum-Der Malatya Şubesi
Mekteb Eğitim ve Kültür Derneği
Mersin İlim ve Kültür Vakfı
Merzifon Eğitim Kültür Vakfı
MESK-Memur Ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu 
METİD-Mezopotamya Engel Tanımayan İnsanlar Derneği
Milas Eğitim Vakfı
⁠Milli Türk Talebe Birliği Malatya
MİM- Millii İrade Muhafızları 
Misk-Der -Malatya İlim Sanat ve Kültür Derneği 
Muğla Kültür Eğitim Vakfı
Muş Kültür Eğitim Çevre ve Sağlık Vakfı
Müftü Ahmet Hulusi Efendi Kültür ve Eğitim Sağlık Vakfı
NAKEV-Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfı
Nevşehir İlim Kültür Vakfı
Niğde Eğitim Vakfı
Nizip İlim ve Hizmet Vakfı
Nur-u Osmaniye İlim Vakfı
Oltu Suffa Eğitim Vakfı
Önder Gerede İHL Derneği 
Özbekler Birliği Derneği
Peygamber Sevdalıları Platformu
Rabia Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Rize İsar Eğitim ve Kültür Vakfı
Ruba Vakfı
Rumeli Anadolu ve Balkanlar İlim ve Eğitim Vakfı
Sağlık-Sen Malatya Şubesi
Sakarya Kültür ve Eğitim Vakfı
SAKEV-Samsun Araştırma Kültür Eğitim Vakfı 
SEBİLAY Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Alanya
SEDE-Seçtiklerini Denetle Derneği
Semerkand vakfı Malatya Şubesi 
Sena Sosyal Yardımlaşma Derneği Alanya
Serder -Serik Eğitim Kültür Dernegi
Serhat Kültür Eğitim Vakfı
Serik İMH
Seyyid Burhaneddin İlim Vakfı
Seyyid Onbaşı Kültür Eğitim Vakfı
Siirt Eğitim ve Kültür Vakfı
Simav Fatih Vakfı
Sorgun Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı
Söke Eğitim ve Bilim Vakfı
Suffa Vakfı
Şanlıurfa Çölyak Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları insani yardım Derneği
Şems İlim Araştırma Vakfı -Konya
Şura İlim ve Kültür Vakfı
Talha -Zübeyir Eğitim ve Kültür Vakfı
Tarsus Kültür ve Eğitim Vakfı
Taşem Der-Taştepe Ve Şehit Fevzi Mahalleleri Sosyal Kültür Eğitim Der.
Tatar Spor Kulubü
Tatarlar Birliği Derneği
Tatvan Kültür ve Eğitim Vakfı
TDV Darende Şubesi
Tecde Eğitim ve Kültür Derneği
TGTV-Türkiye Gönüllü Teşeküller Vakfı
TİMAV -Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Malatya Şubesi
Tiyemder 
Toç Bir-Sen Malatya Temsilciliği
Tokat İlim Sanat ve Araştırma Vakfı
TOKİ Evleri Eğitim Derneği
Topsöğüt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Trabzon Eğitim ve Kültür Vakfı 
TUKEV-Turhal Kültür Eğitim Vakfı
⁠TÜGVA Malatya 
Türkistan Birliği Derneği 
Türkiye Aile Birliği  
Türkiye Aile Meclisi 
Türkiye İlahiyat ve Yüksek İslam Enstitüsü Derneği 
Türkiye STK Birliği 
UKED-Uşak Kültür Eğitim Derneği 
Umran Vakfı
Ümit Vakfı-Sivas
Vahdet Vakfı Antalya Şubesi
Van İlim ve Kültür Vakfı
Veysel Karani Kültür İlim ve Eğitim Vakfı
Yalova Şura Vakfı
Yedi Hilal Adana
Yedi Hilal Derneği Malatya Temsilciliği 
Yenilikçi Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
Yeryüzü Vakfı Antalya
Yeşeren Umutlar Eğitim Derneği
Yeşilyurt Eğitim Kültür Derneği
Yetimce-Yetim Hakları Derneği 
Yozgat Hizmet Vakfı
Yurtder
Zonguldak Karaelmas Eğ. ve Kül. Vakfı

Görüş ve öneriler için irtibat:
adnankalkan01@gmail.com

Kaynak: Medya90
 


Haber Kaynak : MEDYA90
Anahtar Kelimeler: 255 stk'dan müfredat çalışması

Erdoğan’dan Bulgaristan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da çıkan yangınlar dolayısıyla, Bulgar halkı için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Erdoğan'ın KKTC ziyareti, Yunan medyasını çıldırttı

Kıbrıs'ta katliama uğrayan Türklerin kurtarılması amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü, özel bir törenle anıldı.

Başkan Erdoğan'a alçak sözler!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak açıklamalarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'la ilgili açıklama yaptı.

İSİYAD Ersin Tatar'ı ziyaret etti

İSİYAD Heyetinden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TATAR’A Ziyaret

İRAN TİCARET ODASI’NDAN DERSANKOP’A ZİYARET

.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Aralık Pazartesi günü iki günlük ziyaret için Katar'a gidecek. Erdoğan'ın temaslarında en önemli başlıklardan biri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

ABU DHABİ’DE GLOBAL MEDİA KONGRESİ

Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dhabi de Global Media Kongresi gerçekleşti,

Çanakkale'de deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Niğde'de köpekler kadına saldırdı

Niğde'de başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki kadın dakikalarca köpeklerden kurtulma mücadelesi verdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Sıcak hava depresyonu tetikliyor

Havanın güneşli veya kapalı olması psikolojiyi etkiliyor. Sıcak havaların; isteksizlik, aşırı yorgunluk hissi, tahammülsüzlük veya çabuk öfkelenme gibi problemlere sebep olabiliyor

Göz yorgunluğu göz sağlığınızı olumsuz etkiliyor!

Nev Bandırma Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Duygu Kunak Mart, göz yorgunluğuna nelerin sebep olduğu, belirtileri ve nasıl tedavi edildiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'dan Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf sergisi

Yıldırım Belediyesi, Sırp ordusu tarafından 29 yıl önce Srebrenitsa'da katledilen binlerce Boşnak sivili anmak adına fotoğraf sergisi düzenledi.

Battal: Kaybedecek bir dakikamız bile yok

Geçmişin mirasıyla geleceğin Battalgazi’sini oluşturacaklarını söyleyen Belediye Başkan Bayram Taşkın, ‘Kaybedecek bir dakikamız bile yok’ dedi.

Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı

Marmara Denizi Adalar açıklarında balıkçılar tarafından uçak balık yakalandı. Marmara Denizinde uçan balıkların bulunmadığını belirten Balıkçı Kenan havaların ısınması ile birlikte farklı tür balıkların gelmeye başladığını söyledİ

16 ilde 73 FETÖ'cüye Kıskaç!

İçişleri Bakanlığı, son 4 gündür 16 ilde FETÖ’ye yönelik son süren 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Mevzuata aykırı çakar lamba cezası!

Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye Köyü'nda jandarma trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde mevzuata aykırı çakar lamba kullanan bir araca ceza yazıldı.

Metina'da 4 terörist etkisiz!

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Büyükçekmece Emniyet Müdürünü Ziyaret Ettik

Türkiye Yerel Basın Birliği, Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Türkiye'de örnek olacak bir projeye imza atıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile AKSAÇLILAR Derneği arasında örnek proje protokolü imzalandı.

Kapıkule'de 18 kilo eroin ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük sahasında yürüttükleri ortak operasyonda 18 kilo 480 gram eroin ele geçirdi.

MSB: Son bir haftada 43 terörist etkisiz

Terörle mücadeleyi sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 43 teröristi etkisiz hale getirirken, hudutlardaki mücadelede ise yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 bin 133 kişinin 4 ayda yakalandığını duyurdu.

“İzmir Turizm’de yerinde sayıyor”

Etik Yönetim Kurulu üyesi ve Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, “İzmir Turizm’de yerinde sayıyor” dedi.

GÜRKAN: ACILARI YÜREĞİMİZE GÖMDÜK MALATYA’YI GELECEĞE TAŞIYORUZ

.

Prof. Mevlüt Özben’e nezaket ziyareti

Erzurum Palan Otel Turizm Koordinatörü ve Palan Belek Genel Müd. Yrd. Ali Güney’den Yafa Direktörü Prof. Mevlüt Özben’e nezaket ziyareti.

Turizmin yol haritası belirleniyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Turizm Master Planı Arama Konferansı’nda yaptığı konuşmada “Samsun turizm Türkiye’nin en önemli turizm potansiyeline sahip kentlerinden birisi. Samsun bölgenin merkezi. Bölgeye ait tüm özellikler bu şehi

Foça’ya Turizmden Anlayan Acar Başkan Lazım

Yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adaylığı için dillendirilen Foça sevdalısı Taner Acar ”Turizm’dej anlayan başkan lazım” dedi.

İzmit Eseler Camii ibadete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliğinin yansıtıldığı İzmit Eseler Camii, estetik görüntüsüyle vatandaşların beğenisini kazandı

Edirne’de 93 adet sikke ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda 93 adet tarihi sikke, 1 adet dedektör ve 1 adet deri üzerine yazılı ferman ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çağırgan Veli'yi Anma Etkinliği büyük ilgi gördü

Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına büyük katkılarda bulunan Horasan alimi Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli, Giresun’un Alucra Fevzi Çakmak Köyü’nde düzenlenen 8. Geleneksel Anma Etkinliği ile anıldı.

"12 Savaşcı" sinema filminin çekimleri başladı

Ünlü Holywood yıldızları Tom So , Afif Ben Bendra , Tomas Szomju , Ronn Moss "12 Savaşcı" sinema filminin çekimlerine başladılar.

IFA PARİS İSTANBUL KAMPÜSÜ 2024 MEZUNLAR DEFİLESİ BÜYÜLEDi

IFA PARIS İstanbul ve Paris Kampüsü mezunlarının özgün tasarımları moda tutkunlarıyla buluştu

Tarihi köprü sanatın merkezi olmaya devam ediyor

Dünyanın ilk çarşılı köprüsü olan Irgandı Köprüsü, Bursa’nın sanat çevrelerini buluşturmaya devam ediyor.

8. ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yazarımız Nesibe Tükel'inde katıldığı Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu.

" Hemşehrileri Başkan Güner'i yalnız bırakmadı"

Ankara'da ki Malatya dernekler federasyonu Çankaya belediye başkanı Hüseyin Can Güner'i ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular.

Muhteşemses’ten bomba arabesk

İpsalalı sanatçı Mustafa Muhteşemses’ten yeni tekli SİNGLE “Allah kahretsin seni” ile çok yakında Tüm dijital platformlarda sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Kalbi tehdit eden 4 yanlışa dikkat!

Aşırı sıcakların ve nemin adeta nefes aldırmadığı yaz günlerinde özellikle kalp hastalarının çok daha dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, kalbi tetikleyen 4 duruma dikkati çekti.

Ayak ülserinde antibiyotikler işe yaramayınca ortaçağ tedavisini denediler

Modern dönem antibiyotikleri, 46 yaşındaki şeker hastası adamın ayağındaki yarayı iyileştirmeye çözüm olmayınca, tedavide kurtçuklar, bal ve insan plasentası kullanıldı.

KARYA FARMA HBX-ARGE İĞLEK SÜTÜ İLE YEPYENİ BULUŞLARA İMZA ATTI

İğlek sütü molekülleri sentezlendi çıkan sonuçlar şaşırttı

HBX AR-GE Buğday çimi projesi sonuçları şaşırttı

Aydın’da yaklaşık 20 yıldır doğal endemik bitkiler üzerinde çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi son çalışmasını taze buğday çimi üzerinde gerçekleştirdi. Y

Halk sağlığını tehdit eden yoğurtlar imha edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim ekipleri, kaçak yoğurt üretimi yapılan tesisi mühürleyerek yoğurtları imha etti.

Otizm Dosyasını Açıyoruz.

.

İş İnsanı Sakin Aruk'tan Böbrek Vakfı'na Destek

.

Başakşehirliler keyifli bir ramazan geçiriyor

Başakşehir’de, on bir ayın sultanı ramazan dolu dolu yaşanıyor. 5 noktada devam eden ramazan etkinliklerine yediden yetmişe tüm Başakşehirliler yoğun ilgi gösteriyor.

Kartoğlu’ndan gençlere siyaset tavsiyeleri

.

Müjde! Tatarcık-Boğazköy Viyadüğü açıldı

.

Başakşehir Müftüsü Abdurahman Şenoğlu'na ziyaret

Müftülüğü ziyarete gelen misafirler “Müftümüz Abdurrahman Şenoğlu'na misafirperverliğinden dolayı, bizlere göstermiş olduğu samimi yaklaşımından, ikramlarından dolayı çok teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

En Yakın Ciğerci: Lezzetin Adresi

Ciğerhane restoranlarının vazgeçilmez lezzetleriyle buluşacağınız evinize en yakın, şubeleriyle İstanbul'un farklı noktalarında sizleri ağırlıyor.

Başakşehir'de Kahveye %50 İndirim, Sıfır Atığa %100 Destek

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bardağıyla gelen Başakşehirlilerin içeceklerini yüzde 50 indirimli alacağını, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine ise ismine özel kupa bardak hediye edileceğini söyledi.

“Başakşehir bir marka”

Gençlere yönelik yatırımların dikkat çekici olduğunun altını çizen Bakan Bak, “Başakşehir’de yapılan tesislerden dolayı çok memnunuz. Bizim açımızdan Başakşehir bir marka. Teknolojide devasa yatırımlar yapılıyor.

Çocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile 6-13 yaş arası çocuklara hizmet vermeye başlayan, portatif yüzme havuzları büyük ilgi görüyor. Havuzlarda çocuklara eğitmenler ücretsiz yüzme kursları veriyor

Van’da işçiler SMS’le işten çıkarıldı

Van’da SMS’le işten çıkarılan belediye işçileri: ‘Davalarımızı kazanıyoruz’

18. Uluslararası Halk Dansları Festivali coşkusu başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali kortej ile başladı. Denizlililerin dansa doyacağı festivale 12 ülkeden 392 dansçı katılıyor.

DÜNYA DEMOKRASİ TARİHİ YENİDEN YAZILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini unutmadık diyen Balcı, “15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık ve asla unutturmayacağız. Şehitlerimizin ruhu için.

Odunpazarı’nda spora büyük ilgi

Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda spor etkinlikleri düzenliyor. Kadınlara yönelik step ve aerobik branşlarında düzenlenen spor etkinlikleri, büyük ilgi görüyor.

Tokat Belediyesi'nde fazla mesaiye ayar!

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, fazla mesainin önüne geçerek aylık 6 Milyon TL’ye yakın para belediyenin kasasında kalmasını sağladıklarını kaydetti.

Başkan Çalık Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kavaklı Mahallesi’nde Gerçekleştirilen Çalışmaları Yerinde İnceledi Ve Yetkililerden Bilgi Aldı.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

YAZARLAR